سمینار طراحی آینده
مدرس : استاد مهدی افیونی زاده
محتوا : مدیریت زمان , هدف گزینی و برنامه ریزی اصولی
زمان برگزاری سمینار : یک جلسه 8 ساعته از ساعت 8 صبح تا 16 می باشد .
( به همراه جزوه , پذیرایی و ناهار و گواهینامه )
ظرفیت محدود
مبلغ سرمایه گذاری برای یادگیری در این سمینار 240000 تومان می باشد .
(واریز به شماره کارت
 6104337762645081
بانک ملت به نام مهدی افیون زاده
و درج شماره و تاریخ فیش در فرم)
به امید دیدار

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* شماره تلفن همراه :
شغل :
* نحوه آشنایی شما با این سمینار :
هدف از حضور در این سمینار :
* آدرس ایمیل / وب سایت :
* شماره و تاریخ فیش واریزی :
* کد تصویری