در این طرح افراد همچون چکاپ بدنی که مشخص کننده وضعیت مواردی چون چربی ، قند و ... است در یک چکاپ روان شناسی شرکت نموده از وضعیت روانی خود با خبر می گردند.
هدف از این طرح افزایش و ارتقا آگاهی فردی و بهبود سلامت روانی افراد است.
 
در این طرح از تست معتبر روانشناسی (MMPI2) استفاده گردیده و توسط کارشناس مربوطه بررسی و تحلیل و نتیجه آن به صورت مکتوب به متقاضی ارائه می گردد .
در این تست ها مواردی چون افسردگی،وسواس،ترس،اضطراب،پرخاشگری ،تعادل عمومی و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در صورت وجود موردی در تست پیشنهاد ها و راهنمایی های لازم مطرح خواهد شد.


 

تست هوش هیجانی EQ :
این تست بسیاری از شاخصه های احساسی را مشخص می کند . در عصر امروزی هوش هیجانی از جمله عوامل لازم جهت کامیابی در ارتباطات است . شما می توانید این تست را دانلود و پس ار پاسخ به سوالات ، نتیجه پایانی را در قالب نمودار در نرم افزار مشاهده کنید
- فایل دریافتی ، نرم افزار است . آن را نصب و سپس تست را اجرا کنید .

جهت استفاده از این نرم افزار بر روی تصاویر زیر کلیک نمایید .